4.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.60 (10 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na albański

Tłumacz przysięgły języka albańskiego w Polsce, a w danym artykule mówimy o Warszawie jest to uprawnioną osobą do tłumaczenia dokumentów z języka albańskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe albańsko-polskie), a także z polskiego na język albański (tłumaczenia przysięgłe polsko-albańskie). Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów a także specjalistyczne tłumaczenie tekstów w języku albańskim w Warszawie.

 

 


Realizujemy tłumaczenia w terminie około 3 dni roboczych. Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron (jedna strona - 1125 znaków) tekstu po tłumaczeniu. Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego a także specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami, zaś uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje zgodnie z ustawą  1125 znaków.    
Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa traktuje się jako pełna.

 

 

 

  • Tłumaczenie zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne z polskiego na albański
  • Tłumaczenie zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne z albańskiego na polski


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (w przypadku języka albańskiego) brzmi następnie:  tłumacz przysięgły języka albańskiego  w biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 2 dla klientów z Polskiej i z Albanii tłumaczy i poświadcza swoje tłumaczenie dokonane z języka polskiego na język albański oraz z języka albańskiego na język polski a także sprawdza i poświadczają tłumaczenia sporządzone innymi osobami oraz sporządza poświadczone odpisy pism w języku albańskim. Kierując się przysięgą złożoną w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonuje powierzone jemu obowiązki bezstronnie, uczciwie istarannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym. Jest gwarantowana wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. 

 

 

Powrót do poprzedniej strony.