W imieniu naszych klientów uzyskujemy zaświadczenia o osobie fizycznej oraz prawnej z Krajowego Rejestru Karnego. Opłata za nasze pośrednictwo wynosi 100 zł. + opłaty urzędowe.

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie

* (określić dostępność pod wskazanym adresem np. 9.00-15.00 - dotyczy tylko przesyłek kurierskich)