4.5576923076923 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.56 (26 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na rosyjski

 

 

 

 

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego w Polsce (Warszawa)

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia przysięgłe oraz nieuwierzytelnione różnego typu dokumentów, w tym tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego i na język rosyjski.

Termin realizacji tłumaczenia wynosi maksymalnie 2-3 dni robocze. Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

 

 • Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, a uwierzytelnionego (przysięgłego) 1125 znaków ze spacjami.
 • Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

 

 

Oferta tłumaczeń języka rosyjskiego

 

 • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na rosyjski
 • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z rosyjskiego na polski
 • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na rosyjski
 • Tłumaczenie przysięgłe z rosyjskiego na polski 
 • Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

W zakresie usług naszego biura tłumaczeń mieszczą się:

 • sporządzanie i poświadczenie tłumaczeń z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na polski,
 • sprawdzanie i poświadczenie tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby,
 • sporządzanie i poświadczanie odpisów pism w języku rosyjskim
 • sprawdzanie i poświadczenie odpisów pism, które były sporządzone w języku obcym (rosyjskim) przez inne osoby
 • tłumaczenia ustne.

Dbamy o to, by nasza praca spełniała najwyższe standardy. Nasze obowiązki wykonujemy bezstronnie, uczciwie i starannie – zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego.

Koncentrujemy się na tym, by przykład był jak najbliższy oryginałowi, a jednocześnie zachował właściwe brzmienie w języku docelowym. Zapewniamy prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych oraz właściwą transkrypcję imion i nazwisk polskich.

Zawsze przestrzegamy obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane podczas sporządzania tłumaczeń.

Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdzają poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

 


Powrót do poprzedniej strony