4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.78 (9 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na arabski

Z naszym biuro tłumaczeń w Warszawie Tłumacz in Poland wspołpracuje tłumacz przysięgły języka arabskiego. Na zlecenia naszych klientów on dokonuje tłumaczenia dokumentów z języka arabskiego (tłumaczenia przysięgłe arabsko-polskie) a także z języka polskiego na język arabski (tłumaczenia przysięgłe polsko-arabskie) a także poświadcza to tłumaczenie. Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia specjalistyczne oraz zwykłe) w języku arabskim w Warszawie.
 


< Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze.

Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

OFERTA TŁUMACZENIA ARABSKIEGO

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia:

- zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,
- uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

• Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na arabski
• Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z arabskiego na polski
• Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na arabski
• Tłumaczenie przysięgłe z arabskiego na polski .


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka arabskiego (tzw. tłumacz przysięgły arabski) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język arabski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - arabskie), z języka arabskiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) arabsko – polskie), sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku arabskim, a także sprawdzają a poświadczają odpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (arabskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły arabski gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie
 

Powrót do poprzedniej strony.