4.9375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.94 (8 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na białoruski

Tłumacz przysięgły języka białoruskiego współpracuje z naszym biurem tłumaczeń i na rzecz osób fizycznych oraz podmiorów prawnych z Białorusji i Rzecypospolitej Polskiej wykonuje przekłady dokumentów wykonanych w  języku białoruskim tłumacząc ich na język polski (tłumaczenie poświadczone białorusko polskie) a także polskie dokumenty tłumacze na język białoruski (tłumaczenia przysięgłe polsko-białoruskie).

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland z siedzibą w Warszawie oferuje usługę uwierzyelnionego tłumaczenia dokumentów oraz specjalistycznego tłumaczenia teksrów sporządzonych w języku białoruskim.

Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu. Realizacja tłumaczeń – 3-4 dni robocze.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

  • Tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe lub specjalistyczne z białoruskiego na polski wynosi - 65 złotych za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie przysięgłe, zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na białoruski to koszt - 85 złotych  za stronę rozliczeniową.


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

W Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, mówi się iż tłumacz prysięgły bezstronni dokonuje tłumaczenie dokumentów nie wnąsząc żadnych zmian w ich treść, jednocześnie przestrzega obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły podlega odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.


 

 

Powrót do poprzedniej strony.