4.9166666666667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.92 (6 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na chiński

Tłumacz przysięgły języka chińskiego w Warszawie - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka chińskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe chińsko-polskie) a także z języka polskiego na język chiński (tłumaczenia przysięgłe polsko-chiński).

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia specjalistyczne oraz zwykłe) w języku chińskim w Warszawie.

Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze.
Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia:

- zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,

- uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na chiński - wycena indywidualna za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z chińskiego na polski - wycena indywidualna za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na chiński - wycena indywidualna za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie przysięgłechińskiego na polski - wycena indywidualna za stronę rozliczeniową.


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka chińskiego (tzw. tłumacz przysięgły chiński) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język chiński (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - chińskie), z języka chińskiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) chińsko – polskie), sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku chińskim, a także sprawdzają i poświadczają odpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (chińskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły chiński gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

 

Powrót do poprzedniej strony.