4.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.88 (8 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na portugalski

Tłumacz przysięgły języka portugalskiego w Polsce - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka portugalskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe portugalsko-polskie) a także z języka polskiego na język portugalski (tłumaczenia przysięgłe polsko-portugalskie).
 


Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe) w języku portugalskim w Warszawie. Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze. Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu. Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia: - zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, - uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

OFERTA TŁUMACZENIA PORTUGALSKIEGO

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na portugalski
  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z portugalskiego na polski
  • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na portugalski
  • Tłumaczenie przysięgłe z portugalskiego na polski

Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka portugalskiego (tzw. tłumacz przysięgły portugalski) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język portugalski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - portugalskie), z języka portugalskiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) portugalsko – polskie), sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku portugalskim, a także sprawdzają i poświadczają odpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (portugalskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły portugalski gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.
 

Powrót do poprzedniej strony.