4.1363636363636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.14 (11 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na turecki

Tłumacz przysięgły języka tureckiego w Polsce - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka tureckiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe turecko-polskie) a także z języka polskiego na język turecki (tłumaczenia przysięgłe polsko-tureckie).
Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe) w języku tureckim w Warszawie.

Cennik tłumaczenia z tureckiego na polski i z polskiego na turecki

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na turecki​ - 100 złotych za stronę rozliczeniową.
  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z turecki​​ego na polski - 80 złotych za stronę rozliczeniową.
  • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na turecki - 100 złotych za stronę rozliczeniową.
  • Tłumaczenie przysięgłe z turecki​​ego na polski - 80 złotych za stronę rozliczeniową.


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze.
Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

Tłumaczenie z tureckiego na polski

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia:

  • zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,
  • uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka tureckiego (tzw. tłumacz przysięgły turecki) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język turecki (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - tureckie), z języka tureckiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) turecko – polskie), sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku tureckim, a także sprawdzają i poświadczają odpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (tureckim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły turecki gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za nie wykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

Powrót do poprzedniej strony.