4.6875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.69 (8 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na albański

Tłumacz przysięgły języka albańskiego w Polsce, a w danym artykule mówimy o Warszawie jest to uprawnioną osobą do tłumaczenia dokumentów z języka albańskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe albańsko-polskie), a także z polskiego na język albański (tłumaczenia przysięgłe polsko-albańskie).

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje uwierzytelnoine tłumaczenia dokumentów a także specjalistyczne tłumaczenie tekstów w języku albańskim w Warszawie.

Realizujemy tłumaczenia w terminie około 3 dni roboczych.
Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron (jedna strona - 1125 znaków) tekstu po tłumaczeniu.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego a także specjalistycznego to 1800 znaków ze spacjami, zaś uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje zgodnie z ustawą  1125 znaków.    

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa traktuje się jako pełna.

  • Tłumaczenie zwykłe, przysięgłespecjalistyczne z polskiego na albański - 110 złotych  za stronę rozliczeniową.

  • Tłumaczenie zwykłe, przysięgłespecjalistyczne z albańskiego na polski - 100 złotych za stronę rozliczeniową.


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Ustawz dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (w przypadku języka albańskiego) brzmi następnie:  tłumacz przysięgły języka albańskiego  w biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 2 dla klientów z Polskiej i z Albanii tłumaczy i poświadcza swoje tłumaczenie dokonane z języka polskiego na język albański oraz z języka albańskiego na język polski a także sprawdza i poświadczatłumaczenia sporządzone innymi osobami oraz sporządza poświadczone odpisy pism w języku albańskim. Kierując się przysięgą złożoną w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykonuje powierzone jemu obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym. Jest gwarantowana wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. 

 

Powrót do poprzedniej strony.