5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na francuski

Język francuski zajmuje trzecie miejsce na świecie w komunikacji międzynarodowej. Francuski jest językiem ojczystym nie tylko dla Francuzów, ale i dla Belgów, Szwajcarców, Kanadyjczyków (prowincja Québec). Także Francja kiedyś miała dużo kolonii, gdzie do dziś ludzie rozmawiają po francusku, a w większości kolonii francuski do dziś jest językiem oficjalnym. We Francji mieszka ponad milion ludzi, którzy mają polskie pochodzenie. Dużo Polaków pisało w tym języku. W takim przypadku osoba, która nie rozmawia w języku francuskim, ale ma potrzebę w przeczytaniu jakiejś książki, chce skorzystać z jakiegoś źródła naukowego czy po prostu chce więcej poznać o kulturze francuskiej, musi zwrócić się do tłumacza, albo samodzielnie dokonać tłumaczenia pisemnego (zwykłego).

 

Francuski jest językiem oficjalnym wielu organizacji, towarzystw, komitetów. Dużo dokumentów jest napisano w tym języku, dlatego Polacy, którzy nie znają francuskiego, potrzebują osoby, która przetłumaczy potrzebny tekst z języka francuskiego na język polski . Także jest potrzeba w tłumaczeniu z języka polskiego na język francuski. Dla tłumaczenia dokumentów, są potrzebne tlumaczenia uwierzytelnione (tzw. tłumaczenie przysięgłe francuskiego).

 

Język francuski jest bardzo starym językiem, wywodzi się jescze z łaciny, i szeroko wykorzystywanym językiem dlatego jest dużo galicyzmów w różnych branżach nauki, literaturze, prawnictwie itp. Osoba zajmująca się nauką, pisząca artykuły czy prace paukowe z tej lub innej branży, powinna przetłumaczyć sobie na język polski wszystkie nieznane słowa. Jest bardzo ważne fachowo i na czas dokonać tłumaczenia, w czym pomoże Państlu biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland.

Tłumacz przysięgły francuskiego w Warszawie (Polsce) - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka francuskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe  francusko-polskie) a także z języka polskiego na język  francuski (tłumaczenia przysięgłe polsko- francuskie).

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia specjalistyczne oraz zwykłe) w języku francuskim w Warszawie.

Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze.
Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia:

- zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,

- uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.

Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na francuski

  • Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z francuskiego na polski

  • Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na francuski 

  • Tłumaczenie przysięgłefrancuskiego na polski


Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka francuskiego (tzw. tłumacz przysięgły francuski) naszej agencji sporządzai poświadczatłumaczenia z języka polskiego na język francuski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - francuskie), z języka francuskiego na język polski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) francusko – polskie), sprawdzai poświadczatłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzapoświadczone odpisy pism w języku francuskim, a także sprawdzają i poświadczaodpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (francuskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

Jednocześnie przestrzegaobowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.

Tłumacz przysięgły francuski gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

 

Powrót do poprzedniej strony.