4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (10 Votes)
Tłumaczenie z polskiego na rosyjski

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego w Polsce - to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka rosyjskiego na język polski (tłumaczenie przysięgłe rosyjsko-polskie) a także z języka polskiego na język rosyjski (tłumaczenia przysięgłe polsko-rosyjskie).
Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje przysięgłe tłumaczenie dokumentów, specjalistyczne tłumaczenia tekstów oraz zwykłe tłumaczenie w języku rosyjskim w Warszawie.
Termin realizacji tłumaczenia wynosu maksymalnie 2-3 dni robocze. Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu.

Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami,a uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami.
Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.

Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na rosyjski - 45 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z rosyjskiego na polski - 40 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na rosyjski - 45 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie przysięgłe z rosyjskiego na polski - 40 złotych za stronę rozliczeniową.

Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.
Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka rosyjskiego (tzw. tłumacz przysięgły rosyjski) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - rosyjskie), z języka rosyjskiego na polski - tłumaczenia przysięgłe rosyjsko – polskie, sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku rosyjskim, a także sprawdzają i poświadczają odpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (rosyjskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.
Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.
Tłumacz przysięgły rosyjski gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

Powrót do poprzedniej strony