5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Zaświadczenie KRK, czyli zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest na przykład od osób pracujących na stanowiskach urzędniczych, każdy jednak ma prawo do uzyskania takich danych na swój temat. Poniżej kilka informacji na temat zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.


Jak długo ważne jest zaświadczenie KRK?

Przepisy prawa dotyczące działania Krajowego Rejestru Karnego nie określają okresu ważności takiego zaświadczenia. Można powiedzieć, że zaświadczenie ważne jest tak długo, aż nie nastąpi zmiana w naszej karalności. Jeśli więc osoba, która otrzymała zaświadczenie w dalszym ciągu jest osobą niekaraną, zaświadczenie potwierdza prawdę, a co za tym idzie, jest aktualne i ważne.

Gdzie uzyskać zaświadczenie z KRK?

Podmiotem prowadzącym działania związane z Krajowym Rejestrem Karnym jest Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, które znajdują się przy sądach powszechnych mogą wystawiać zaświadczenia o niekaralności.

Jak otrzymać zaświadczenie z KRK

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć w punktach informacyjnych, które znajdują się w sądach rejonowych i okręgowych. Lista takich punktów znajduje się w Internecie. Zabrać z sobą należy dokument tożsamości, wymagana jest też opłata w wysokości 30 złotych. Zapłacić można gotówką lub z użyciem przelewu ,dokonać zapłaty można też za pomocą znaków opłaty sądowej. Kolejną możliwością jest wysłanie wniosku pocztą na adres punktu informacyjnego. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty. Rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby fizyczne, jak również firmy i instytucje jest wysłanie wniosku w formie elektronicznej za pomocą platformy udostępnianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy najpierw zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl i założyć konto na e-Platformie MS. W takim przypadku wymagany jest jednak bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Pobierana jest tutaj opłata w wysokości 20 złotych.

Kiedy otrzymam zaświadczenie KRK?

Jeśli wniosek o zaświadczenie złożyliśmy listownie, właśnie w takiej formie go otrzymamy. Czas oczekiwania to około 7 dni roboczych. Osoby, które złożyły wniosek osobiście zaświadczenie otrzymają od razu. W przypadku osób, które złożyły wniosek przez Internet zaświadczenie zostanie wysłane na konto w systemie KRK. Zaświadczenie może być wysłane nawet tego samego dnia, czas oczekiwania nie powinien jednak być dłuższy niż 7 dni. To chyba najistotniejsze informacje dotyczące zaświadczenie KRK, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poradzić się specjalistów.