5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)
Zaświadczenie KRK, czyli zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wymagane jest na przykład od osób pracujących na stanowiskach urzędniczych, jednak każdy ma prawo do uzyskania takich danych na swój temat. Poniżej kilka informacjidotyczących zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.


Jak długo ważne jest zaświadczenie KRK?

Przepisy prawa dotyczące działania Krajowego Rejestru Karnego nie określają okresu ważności takiego zaświadczenia. Można powiedzieć, że zaświadczenie ważne jest dopóki nie nastąpi zmiana w naszej karalności. Jeśli więc osoba, która otrzymała zaświadczenie w dalszym ciągu jest osobą niekaraną, zaświadczenie potwierdza prawdę, a co za tym idzie, jest aktualne i ważne.

Gdzie uzyskać zaświadczenie z KRK?

Podmiotem prowadzącym działania związane z Krajowym Rejestrem Karnym jest Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, którego siedziba znajduje się w Warszawie. Tylko Biuro Informacyjne KRK oraz punkty informacyjne, które znajdują się przy sądach powszechnych mogą wystawiać zaświadczenia o niekaralności.

Jak otrzymać zaświadczenie z KRK

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć w punktach informacyjnych, które znajdują się w sądach rejonowych i okręgowych za pośrednictwem naszej firmy. Lista takich punktów znajduje się w Internecie. Zabrać ze sobą należy dokument tożsamości, wymagana jest też opłata w wysokości 100 złotych. Zapłacić można w naszym biurze lub z użyciem przelewu na wskazane przez nas konto bankowe. Kolejną możliwością jest wysłanie wniosku pocztą na adres naszego biura (00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2 lok. 11). Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 100 złotych. Rozwiązaniem, z którego skorzystać mogą osoby fizyczne, jak również firmy i instytucje jest wysłanie wniosku w formie elektronicznej za pomocą platformy udostępnianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, należy najpierw zarejestrować się na stronie ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl i założyć konto na e-Platformie MS. W takim przypadku wymagany jest jednak bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Pobierana jest tutaj opłata w wysokości 20 złotych.

Kiedy otrzymam zaświadczenie KRK?

Jeśli wniosek o zaświadczenie złożyliśmy osobiście, to czas oczekiwania około 2-3 dni roboczych. Na prośbę zleceniodawców możemy dokonać czynności w jeden dzień. W przypadku osób, które złożyły wniosek przez formularz interaktywny zaświadczenie zostanie wysłane na wskazany przez Państwa adres w Polsce (dodatkowy koszt 8 zł) lub za granicę (dodatkowy koszt 20 zł). Zaświadczenie może być wysłane nawet tego samego dnia, czas dostarczenia dokumentów kurierem od 2 do 7 dni roboczych. To chyba najistotniejsze informacje dotyczące zaświadczenie KRK. W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer wskazaną w zakładce "Kontakty" lub na pocztę elektroniczną.