5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
Konieczność przedstawienia ważnych dokumentów urzędowych bądź sądowych władzom i instytucjom, które znajdują się poza granicami Polski wymaga załatwienia pewnych formalności, dzięki którym nasz dokument będzie wiarygodny. Mowa tutaj o klauzuli Apostille oraz o legalizacji dokumentów.


Apostille – co to?


Klauzula Apostille to poświadczenie dokumentu, na przykład aktu urodzenia lub zgonu czy aktu notarialnego umożliwiające użycie takiej dokumentacji na terenie innego kraju. Apostille poświadcza, że nasz dokument jest autentyczny, a dzięki temu jest ważny i honorowany w innym państwie.
Wszelkie kwestie dotyczące klauzuli apostille reguluje Konwencja haska z 5 października 1961 roku. Apostille obowiązuje na terenie ponad stu państw, wśród których znajduje się Polska.

Gdzie wydawane jest apostille?

Apostille wydaje organ państwa, w którym dana osoba otrzymała dokument, który ma zostać poświadczony. W Polsce klauzulami apostille zajmuje się Dział Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Takie poświadczenie stanowić może osobny dokument, może to być również pieczęć umieszczona na dokumencie.

Procedury Apostille – co trzeba wiedzieć?

Pierwszym krokiem prowadzącym do uzyskania apostille jest wypełnienie stosownego wniosku. Wniosek można odebrać osobiście w Dziale Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub wypełnić na naszej stronie w zakładce "WYPEŁNIJ WNIOSEK O APOSTILLE". Do wniosku załączyć musimy dokumenty, które mają zostać poświadczone i które powinni Państwo dostarczyć do naszego biura za pośrednictwem kuriera lub osobiście, oraz dowód potwierdzający uiszczenie opłaty w wysokości 120 zł. (kwota obejmuje opłatę urzędową) za każdy dokument, dla którego chcemy uzyskać klauzulę apostille. O takie poświadczenie można ubiegać się osobiście, lub za pośrednictwem naszego biura.

Kiedy Klauzula apostille jest niezbędna?

Kiedy będziemy potrzebować klauzuli apostille? Przede wszystkim, gdy do załatwienia danej sprawy poza granicą Polski niezbędne będą dokumenty, takie jak: akt urodzenia, akt zgonu, akt stanu cywilnego, akt notarialny, dyplom, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, dokumenty administracyjne. Bez apostille wymienione wyżej dokument nie będą autentyczne dla organów innych państw.

Legalizacja dokumentów.

Niekiedy zamiast poświadczenia apostille niezbędna jest legalizacja dokumentów do obrotu prawnego poza granicami danego kraju. Czym jest taka legalizacja i czym różni się od poświadczenia?

Legalizacja dokumentów co to?

Legalizację zdefiniować możemy jako uwierzytelnienie podpisów i pieczęci urzędowych notariuszy, sędziów oraz urzędników, które znajdują się na dokumentach przeznaczonych do użytku poza granicami Polski.

Legalizacja – procedury

Cała procedura dotycząca składania wniosków jest bardzo zbliżona do tej stosowanej przy apostille. Największą różnicę stanowi to, że takie dokumenty muszą zostać przekazane do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego danego państwa akredytowanego na terenie Polski – jest to tak zwana legalizacja dodatkowa. Dopiero po załatwieniu formalności z tym związanych dokumenty można przedstawić władzom i organom państw trzecich.

Zakończenie

Państwa trzecie bardzo często wymagają poświadczenia dokumentów lub klauzuli apostille, warto więc odpowiednio wcześnie rozpocząć załatwianie wszelkich formalności, zwłaszcza w przypadku legalizacji, która może trwać dość długo