4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (3 Votes)

Język ukraiński jest bardzo starym językiem.

W tekstach rusko-cerkiewno-słowiańskich, które pochadzą z XII–XIII wieku, było znaleziono najdawniejsze ślady języka ukraińskiego. Te teksty były pisane w zachodniej części południowej Rusi (obszar halicko-wołyński). Już na przełomie XIII–XIV wieku były ukształtowane podstawowe cechy fonetyki ukraińskiej. Według hipotezy K. Tyszczenka, język ukraiński kształtował się w VI-XVI wieku, wskutek integracji potomków plemion polan, drewlan i siewierzan. O dużo później powstał język literacki (przełom XVIII i XIX w.). Towarzyszyła temu publikacja „Eneidy” Iwana Kotlarewskiego (1798 r.) za pomocą której poeta wprowadził do literatury ukraińskiej czysty język ludowy swego macierzystego dialektu połtawskiego. Obecnie język ukraiński jest językiem urzędowym na Ukrainie. Także używają go Ukraińcy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rosji, Mołdawii, Polsce, na Białorusi i w innnych krajach.

Ukraińska mniejszość w Polsce

W Polsce narodowość ukraińska stanowi dużą ilość, pisze Cooltural.pl. Ukraińcy prowadzą szeroką działalność kultoralną na teranach Polski. Jest mnóstwo ukraińskich organizacji, wydaje się dwumiesięcznik „Nad Buhom i Narwoju”, tygodnik „Nasze Słowo”, „Svitanok” – dodatek do „Naszego Słowa” dla dzieci, niektóre radia nadają audycję po ukraińsku, w telewizji są ukraińskie wiadomości. Co roku odbywa się sporo ukraińskich imprez kulturalnych. Każdego roku dużo ukraińców szuka pracy w Polsce, a młodzież stara się dostać się na studia. Dlatego ukraińcy potrzebują tłumaczyć swoje dokumenty z języka ukraińskiego na język polski, żeby udowodnić prawidłowość dokumentów, które są napisane w języku ukraińskim, także jest potrzeba w tłumaczeniu z języka polskiego na język ukraiński. Takie tłumaczenie ma nazwę „tłumaczenie uwierzytelnione albo TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE”.

W Polsce są znane prace wybitnych Ukraińców, tak jak na Ukrainie – wybitnych Polaków. Polacy, którzy nie znają języka ukraińskiego, a ukraińcy – języka polskiego, potrzebują tłumaczenia. Dla tłumaczenia pracy naukowej, artykułu naukowego itp. z jakiejś dziedziny potrzebne jest tłumaczenie specjalistyczne.

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland pomoże Państwu we wszystkich rodzajach tłumaczeń pisemnych, bo u nas pracują fachowcy w swej banży. Nasze biuro tłumaczeń znajduje się w Warszawienadaje usługę dla klientów z całej Polski ( Poznań, Łódź, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Opole, Wroclaw, ...).