5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

У польському законодавстві існують різні види господарської діяльності. Кожен із них відрізняється один від одного за певними критеріями, такими як кількість акціонерів, річний оборот, форма оподаткування, відповідальність у разі банкрутства тощо.

 

  • Indywidualna działalność gospodarcza – найбільш популярною формою бізнесу в Республіці Польща. Дана діяльність здійснюється від власного імені. Підприємець фізична особа і організація, як одне ціле. Назва компанії включає маркетингову частину, а також прізвище та ім'я засновника. Фірма може використовувати скорочену назву. Важливим є те, що власність компанії – це власність засновника. У разі заборгованості компанії власник несе повну відповідальність із своїх особистих активів. Цей тягар боргу може також лягти на подружжя, якщо не має поділу маєтку. Підприємець має право наймати людей для співпраці, а також співпрацювати з іншими компаніями чи організаціями.

 

  • Spółdzielnia об'єднання необмеженої кількості людей. Для створення кооперативу необхідно, принаймні 10 фізичних або 3 юридичних осіб. Кількість членів може збільшитися, але вона ніколи не може бути нижче попередньо згаданого рівня. Щоб приєднатися до кооперативу аплікант повинен мати хоча б одну акцію, за умови, якщо статутом кооперативу не встановлена інша кількість. Члени кооперативу вибирають Раду директорів та Наглядову раду, і тільки ці дві групи в подальшому визначають кількість членів, статут і необхідний вклад для того, щоб приєднатися до кооперативу.

 

  • Spółka jawna – це компанія, яка не має статусу юридичної особи, але має правоздатність. Це компанія, в якій кожен партнер несе відповідальність усім своїм майном за зобов'язаннями компанії. Президент компанії, обраний акціонерами, не отримує жодних додаткових фінансових нагород.

 

  • Spółka cywilna – це компанія, подібно як і Spółka jawna не має статусу юридичної особи. Щоб створити Spółke cywilną необхідно скласти договір, який згодом зареєструвати в податковій інспекції протягом 14 днів із дня його укладення. Партнери компанії за зобов'язання відповідають як активами компанії, так і власним капіталом. Така компанія може бути створена як для отримання прибутку, так і в некомерційних цілях. У даному випадку акціонери мають статус юридичної особи, а не компанія. У всіх рахунках виставлених спілкою повинні вказуватися імена власників. Спілка може бути створена як на визначений, так і на невизначений проміжок часу. Щоб відкрити дану діяльність не потрібно ніяких внесків, проте внески не заборонені. Партнерська участь у прибутках та збитках визначена певним відсотком, який раніше був встановлений. Якщо ж договором не передбачено розподіл майбутніх прибутків і збитків, партнери діляться ними пропорційно, незалежно від вкладу.

 

  • Spółka komandytowa – це компанія, яка прагне вести бізнес під власною назвою, але без утворення юридичної особи. У компанії, можна виділити партнера або людину, яка відповідає за зобов'язання компанії всім своїм майном і обмеженого партнера або людину, яка відповідає за зобов'язання визначеною контрактом квотою. Керівник може бути представником компанії. Щоб створити Spółką komandytową не потрібен початковий внесок.

 

  • Spółka komandytowo-akcyjna – це найскладніший вид спілки. Вона поєднує в собі ознаки товариств із обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства. Так само, як Spółka komandytowa не має статусу юридичної особи, але може мати назву, яка повинна містити ім'я одного або кількох загальних партнерів. Компанія працює на основі статуту, який повинен бути створений у формі нотаріального акту. Щоб розпочати цей вид діяльності потрібно 50 тисяч злотих (акціонерний капітал). За зобов'язання компанії відповідає принаймні один із генеральних партнерів. Акціонери не відповідають за винятком випадків, коли ім'я акціонера знаходиться в назві компанії. У цьому випадку він, як генеральний партнер відповідає усіма своїми активами.

 

  • Spółka partnerska – це спілка, в який партнери (тільки фізичні особи) є однієї професії. Акціонер або партнер у компанії не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки іншого партнера. Крім того, не бере на себе жодних зобов'язань, що випливають із заборгованості в результаті помилки іншого партнера. До таких професій належать:

• Адвокат

• Архітектор

• Фармацевт

• Лікар

• Стоматолог

• Ветеринар

• Медсестра (акушерка)

• Інженер-будівельник

• Нотаріус

• Юрисконсульт

• Бухгалтер, аудитор

• Податковий консультант

• Страховий брокер

• Оцінювач

• Присяжний перекладач

 

  • Spółka Akcyjna – це юридична особа, статутний фонд якої поділений на визначену кількість часток рівної номінальної вартості, виражених в акціях. Існує можливість оцінки таких акцій на ринках, таких як Giełda Papierów Wartościowych або New Connect. Акціонери таких компаній не несуть відповідальності за боргами компанії, за винятком суми, яку вони інвестували в неї. Мінімальний капітал для створення цієї форми діяльності становить 100 тисяч злотих. Акціонери мають право брати участь у якості дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій. У компанії існує правління, наглядова рада. Всі рішення приймаються на загальних зборах. В кінці назви такої спілки додаються літери SA.

 

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – це юридична особа, котру можуть заснувати одна або кілька фізичних чи юридичних осіб. У цій компанії, акціонери не несуть відповідальності за боргами перед кредиторами, а відповідає за них сама спілка зі свого власного капіталу. Крім того, відповідачами можуть бути також члени ради директорів. Капітал, необхідний для створення такої компанії 5 тисяч злотих, з мінімальною часткою в статутному капіталі – 50 злотих. Органи управління та акціонери є найбільш важливими в компанії. Також є можливість призначення іншого органу управління компанії – це Наглядова рада, але це можливо тільки тоді, якщо акціонерний капітал компанії перевищує 500 тисяч злотих і кількість партнерів перевищує 25 чоловік. У кінці назви такої спілки додається абривіатура «.....sp. z o.o.».

Також хочу зазначити, що іноземець, який буде створювати спілку в Польщі, обов’язково користуватиметься послугами нотаріуса та присяжного перекладача польської мови.