Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Zapytanie o udzieleniu informacji o osobie

* (określić dostępność pod wskazanym adresem np. 9.00-15.00 - dotyczy tylko przesyłek kurierskich)