5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (7 Votes)

Tłumaczenie z polskiego na ukraińskiTłumacz przysięgły języka ukraińskiego w Polsce — to osoba zaufania publicznego, która jest uprawniona do tłumaczenia dokumentów oraz ich poświadczania z języka ukraińskiego na język polski (tłumaczenia przysięgłe ukraińsko-polskie) a także z języka polskiego na język ukraiński (tłumaczenia przysięgłe polsko-ukraińskie).
Rola tłumacza przysięgłego w procesie sporządzania dokumentów prawnych w Polsce. Tłumacz przysięgły gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenia notarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie.

W praktyce, w większości przypadków wymagane są tłumaczenia z następnych dokumentów:

- Tłumaczenie przysięgłe Aktu urodzenia z języka ukraińskiego na język polski lub z polskiego na ukraiński;
- Tłumaczenie przysięgłe polsko-ukraińskie lub ukraińsko-polskie Aktu ślubu;
- Tłumaczenie przysięgłe Certyfikatu rozwodu z polskiego na ukraiński lub z ukraińskiego na polski;
- Tłumaczenie przysięgłe polsko-ukraińskie (ukraińsko-polskie) Aktu rozwodu;
- Tłumaczenie przysięgłe decyzji sądu;
- Tłumaczenie przysięgłe dokumentów statutowych firm;
- Tłumaczenie przysięgłe umów, pełnomocnictw, licencji;
- Tłumaczenie przysięgłe lub specjalistyczne magisterskich lub doktoranckich prac.

Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland proponuje tłumaczenia dokumentów (przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe) w języku ukraińskim w Warszawie. Termin realizacji tłumaczenia – 2-3 dni robocze. Podstawą obliczania kosztu tłumaczenia pisemnego jest liczba stron tekstu po tłumaczeniu. Jedna strona obliczeniowa tłumaczenia: - zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, - uwierzytelnionego (przysięgłego) obejmuje 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona rozliczeniowa jest traktowana jako pełna strona rozliczeniowa.
Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z polskiego na ukraiński — 45 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne z ukraińskiego na polski — 40 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie przysięgłe z polskiego na ukraiński — 45 złotych za stronę rozliczeniową.
Tłumaczenie przysięgłe z ukraińskiego na polski — 40 złotych za stronę rozliczeniową.

Dodatkowy egzemplarz przetłumaczonego dokumentu kosztuje 50% stawki za oryginał.
​Na podstawie Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacze przysięgli języka ukraińskiego (tzw. tłumacz przysięgły ukraiński) naszej agencji sporządzają i poświadczają tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński (tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) polsko - ukraińskie), z języka ukraińskiego na język polski(tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) ukraińsko – polskie), sprawdzają i poświadczają tłumaczenia sporządzone przez inne osoby oraz sporządzają poświadczone odpisy pism w języku ukraińskim, a także sprawdzają i poświadczająodpisy pism, które były sporządzone w języku obcym (ukraińskim) przez inne osoby i dokonują tłumaczenia ustne. Kierując się przysięgą złożoną przez Ministra Sprawiedliwości, wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia sądowego, prawnego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.
Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych. Tłumacz przysięgły gwarantuje wysoką jakość i prawidłowe tłumaczenie dokumentów prawnych, poprawną transkrypcję imion i nazwisk polskich. Dokumenty zawierające podpis tłumacza przysięgłego nie potrzebują dodatkowego poświadczenianotarialnego. Podpis i pieczęć tłumacza potwierdza poprawność i kompletność tłumaczenia. Tłumacze przysięgli podlegają odpowiedzialności zawodowej za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków i zadań przewidzianych w ustawie. Tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język ukraiński lub tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego na język polski są wykonywane przez polskiego tłumacza przysięgłego (tzw. tłumacz przysięgły języka ukraińskiego). Biuro tłumaczeń Tłumacz in Poland z siedzibą w Warszawie oferuje usługi tłumaczeniowe dla osób prywatnych i firm nie tylko w Polsce, ale również za granicą (na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, w Niemczech).
Nasza agencja oferuje następne rodzaje tłumaczeń:

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) — tłumaczenie pisemne oraz tłumaczenie ustne (tłumaczenie, które wykonuje i poświadcza pieczęcią tłumacz przysięgły); Tłumaczenie specjalistyczne (to tłumaczenie wykonywane przez tłumacza, który jest specjalistą w tej czy innej dziedzinie); Tłumaczenie zwykłe.

Pytanie brzmi: „Jak można zamówić usługę tłumaczeniową?”
Odpowiedź:
Krok 1. Klient wysyła dokumenty, które potrzebuje przetłumaczyć, do naszego biura (listem poleconym lub na e-mail);
Krok 2: Pracownik Tłumacz in Poland po otrzymaniu dokumentów bezpłatnie wycenia ich oraz nadaje termin realizacji zlecenia;
Krok 3. Klient opłaca 100% kosztów za tłumaczenie, a w przypadku dużego zamówienia – 80% wartości w czasie podania dokumentów i 20% przy ich odbiorze;
Krok 4. Nasz pracownik telefonicznie zawiadomi klienta o możliwośći odebrania tłumaczenia;
Krok 5. Klient nie musi osobiście odbierać swoje dokumenty, ponieważ my (po uzgodnieniu z klientem) możemywysłać je na podany przez zleceniodawcę adres w Polsce lub za granicą.

Powrót do poprzedniej strony.