5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Zgodnie z Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego (z dnia 25.11.2004 r.) w przypadku języka ukraińskiego oraz rosyjskiego tłumacz przysięgły języka ukraińskiego/rosyjskiego biura tłumaczeń „Tłumacz in Poland” sporządza i poświadcza dokonane przez niego tłumaczenie z języka polskiego na język ukraiński/rosyjski albo z języka ukraińskiego/rosyjskiego na język polski.

 

Także sprawdza i poświadcza tłumaczenia sporządzone przez innych tłumaczy oraz sporządza poświadczone odpisy pism w języku ukraińskim/rosyjskim. Kierując się przysięgą złożoną przed Ministrem Sprawiedliwości wykonują powierzone im obowiązki bezstronnie, uczciwie i starannie, zgodnie z zasadami sztuki przekładu i zasadami formalnoprawnymi tłumaczenia prawnego (wykonuje poradnik prawny http://kanone.pl/), sądowego i prawniczego, a także zachowują wierność wobec tekstu oraz właściwe brzmienie tekstu w języku docelowym.

 

Jednocześnie przestrzegają obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, którą, zgodnie z przepisami prawa, objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z tłumaczeniem oraz ponoszę całkowitą odpowiedzialność za sposób ich przechowywania w każdej postaci, w tym również w formie zapisu elektronicznego z zastosowaniem wszelkich dostępnych środków technicznych.