5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów we Wrocławiu

Dlaczego we Wrocławiu jest potrzebne tłumaczenie przysięgłe

Znalezienie tłumacza przysięgłego kosztuje dużego wysiłku cudzoziemcom, którzy przyjechali do Polski w poszukiwaniu pracy, chcą dostać się na studia, prowadzić biznes lub starają się o kartę pobytu, a także dla podania dokumentów do urzędów. W związku z tym, że w państwach WNP jeszcze nie ma tłumaczy przysięgłych, to ludzie mają mało informacji o nich. Dlatego w tych krajach w różny sposób nazywają tłumaczenie przysięgłe: „tłumaczenie oficjalne”, „tłumaczenie specjalistyczne”, „tłumaczenie certyfikowane”, „tłumaczenie zaświadczone przez notariusza”, „tłumaczenie, które jest dokonane przez specjalnego tłumacza”, „tłumaczenie z okrągłą pieczęcią i podpisem”, „tłumaczenie, które jest dokonane za zgodą Ministerstwa” i inne. Na terytorium Unii Europejskiej każdy proces w sprawie rejestracji dokumentów dla cudzoziemców zaczyna się właśnie od tłumaczenia przysięgłego.

 

Tłumacz przysięgły we Wrocławiu – kto to jest

Tłumacz przysięgły we Wrocławiu, to taki tłumacz, który jest wpisany do specjalnej listy Ministerstwa Sprawiedliwości Polski. Jego specjalizacja, to proceduralne i prawne tłumaczenie, a także tłumaczenie dokumentów urzędowych i oficjalnych. W Polsce w 2005 roku, zostały wprowadzone zasady dla tych, którzy chcą pracować jako tłumacz pod przysięgą. Trzeba zdać egzamin w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Egzamin odbywa się w 2 etapy: 1) pisemny, 2) ustny. Obowiązkowo będą sprawdzone umiejętności tłumaczenia i wiedza słownictwa prawnego. Możemy powiedzieć, że tłumacz przysięgły ma takie upoważnienia jak notariusz. Dlatego praca tłumacza przysięgłego we Wrocławiu jest bardzo odpowiedzialna. Każdy dokument poświadczony przez tłumacza przysięgłego może być wykorzystany w sądzie jako dowód. W tym przypadku tłumacz działa w imieniu państwa. Tłumacz przysięgły jest odpowiedzialny za niewłaściwe dokonanie tłumaczenia. Tłumacz przysięgły we Wrocławiu osobiście gwarantuje dobre rezultaty swojej współpracy z klientem. Właśnie dlatego wszystkie organy państwowe Polski akceptują tylko tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego może mieć taką treść: „Jestem tłumaczem przysięgłym języka polskiego, oświadczam dokładność i kompletność tłumaczenia zgodnie z oryginałem dokumentu, który był w języku ukraińskim”. Tłumaczenie, dokonane przez tłumacza przysięgłego, poświadcza się osobistym podpisem i pieczęcią okrągłą tłumacza przysięgłego. Zaznacza się języki, w których tłumacz dokonuje tłumaczenia, a także jego numer na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce. Po całkowitym zaświadczeniu tłumaczenia są wpisane do specjalnego rejestru, według wzoru rejestru notariusza.

 

Praca tłumacza przysięgłego we Wrocławiu

Problem cudzoziemców, którzy przyjechali do Wrocławia, polega na tym, że oni nie mają przetłumaczonych dokumentów. Ale dlatego, że tłumaczenie było dokonane w kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec, to często ono ma tylko zaświadczenie notarialne (czasem nie ma go). W Polsce takie dokumenty nie są akceptowane w urzędach. Wymagane jest podanie dokumentów przetłumaczonych tylko przez tłumacza przysięgłego, w których mieści się podpis i okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego. Takie tłumaczenie ma być bardzo dokładnie dokonane. Tylko wtedy w takim tłumaczeniu tłumacz przysięgły może dać zgodę na postawienie swego podpisu i pieczęci. Jednak bardzo często tłumacze przysięgli w Polsce nie dają zgody na potwierdzenie poprawności takich dokumentów, dlatego że są w nich błędy, nie odpowiadają standardom dokumentacji i często są błędy w transliteracji imion i nazwisk. Takie dokumenty potrzebują tłumaczenia od nowa, co jest złą niespodzianką dla studentów, biznesmenów i innych, którzy przybyli do Polski. Klienci, którzy zwracają się do tłumaczy przysięgłych we Wrocławiu, oczekują szybkiego rozwiązania problemu, nie chcąc zrozumieć, że niezbędne procedury związane z tłumaczeniem wymagają dość dużo czasu. W takim przypadku, tłumacze przysięgli we Wrocławiu, żeby oszczędzić czas, często dokonują tłumaczenia przysięgłego z kopii dokumentów, które im wysyłają klijenci. Potem dokonane tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów z podpisem i pieczęcią tłumacza wysyłają klientom pocztą. Jeżeli klient chce osobiście odebrać swoje dokumenty, to musi przyjechać do Warszawy. Zapewniamy naszym klientom tłumaczenie przysięgłe wszystkich niezbędnych dokumentów, które jest dokonane według umów prawa. Jednocześnie pomagamy uniknąć problemów, które pojawiają się w czasie tłumaczenia i zawierania dokumentów.

Dokumenty, które potrzebują tłumaczenia przysięgłego: akt urodzenia, akt małżeństwa lub zaświadczenie o rozwodzie, różne dokumenty sądowe, dokumenty handlowe przedsiębiorstw (statuty, umowy, licencje, pełnomocnictwa, faktury i inne), prace dyplomowe i dyplomy z załącznikami, certyfikaty szkolne z załącznikami, zaświadczenie o stanie cywilnym, o niekaralności, z miejsca zamieszkania itp.

W sprawie tłumaczenia przysięgłego dokumentów we Wrocławiu Państwo mogą zadzwonić do naszego biura tłumaczeń w Warszawie, i my w najkrótsze terminy dokonamy tłumaczenie i wyślemy go do Wrocławia.

Numer telefonu: 48 505704067, 888084432.